Vzorčne strani izdaj Znam za več

Zbirka Znam za več je namenjena izboljšanju učnega uspeha, pripravi na preizkuse, utrjevanju znanja ter lažjemu in hitrejšemu učenju. Zgradba posameznih poglavij temelji na najsodobnejšem pristopu k samostojnemu učenju: novo snov predstavlja uvodno besedilo, sledijo nazorne razlage z napotki za hitro učenje in vaje z rešitvami, ki omogočajo učinkovito utrjevanje, točkovan preizkus na koncu poglavja pa pokaže doseženi napredek.

Zbirka nalog Zlati Znam za več (zahtevnejše naloge) je namenjena vsem, ki želijo nekaj več in so pripravljeni sprejeti zahtevnejše izzive. Naloge vodijo k urejenemu in natančnemu reševanju, z malo ali pa brez dodatne pomoči. Zahtevajo poglobljeno in povezovalno razumevanje učne snovi. Na voljo so za predmete: slovenščina, angleščina in matematika.

Tematske izdaje so namenjene utrjevanju snovi, ki učencem povzroča več preglavic. Pripravi na nacionalno preverjanje znanja pa so namenjene vadnice Znam za več Plus - tako za 6. kot za 9. razred.

S klikom na izbrano gradivo odprete vzorčne strani, ki jih lahko kopirate in uporabite v razredu.

1. TRILETJE


4. in 5. RAZRED


ANGLEŠČINA

Razlage in vaje za boljše ocene

Zlati Znam za več - Zahtevnejše naloge

Tematske izdaje

Priprava na NPZ


MATEMATIKA

Razlage in vaje za boljše ocene

Zlati Znam za več - Zahtevnejše naloge

Tematske izdaje

Priprava na NPZ


SLOVENŠČINA

Razlage in vaje za boljše ocene

Zlati Znam za več - Zahtevnejše naloge

Tematske izdaje

Priprava na NPZ


FIZIKA


KEMIJA


NEMŠČINA