Skupaj solidarni | 178 računalnikov za otroke, da se bodo lahko šolali na daljavo

Fotografija: Predaja računalnikov ravnatelju Osnovne šole Stična Marjanu Potokarju s strani direktorice Založbe Rokus Klett (1)
Fotografija: Predaja računalnikov ravnatelju Osnovne šole Stična Marjanu Potokarju s strani direktorice Založbe Rokus Klett (2)
Fotografija: Predaja računalnikov na OŠ Genterovci
Fotografija: Predaja računalnika na OŠ Bogojina
Fotografija: Predaja računalnika na Dvojezični OŠ I Lendava
Fotografija: Prejeti računalniki na sedežu Fundacije ROK