Šolska slovarja PONS

Spoštovane učiteljice in učitelji, spoštovane profesorice in profesorji!

Aktualen in sodoben dvojezični slovar, prilagojen potrebam učencev, je gotovo nepogrešljiv pripomoček pri učenju tujega jezika. O tem priča dejstvo, da smo prvi natis novih dvojezičnih šolskih slovarjev PONS za angleščino in nemščino razprodali v treh tednih.

Srečanja, na katerih smo predstavili nove slovarje, je v preteklem šolskem letu obiskalo skoraj 500 učiteljev. Če se jih niste udeležili, vas vabimo, da se nam pridružite letos.

Na srečanju vam bomo predstavili nova slovarja, poudarili njune posebnosti in uporabne priloge, večino časa pa bomo namenili idejam, kako lahko slovarja čim ustvarjalneje vključite v pouk. Ta del srečanja bo potekal v obliki delavnice. Delovne liste, ki jih boste prejeli na delavnici (tudi v e-obliki), boste lahko razmnožili in pozneje uporabili v razredu.

Srečanja bo vodila Aleksandra Maček, vodja urednikov za slovarje.

Vabljeni!
Maruša Kmet,
glavna direktorica Založbe Rokus Klett, d.o.o.

Prijava na seminar >>

Seminar v Kopru zaradi premajhnega števila prijav odpade.