Vseslovenski dan habitata

04.07.2017


danhabitata

Tema letošnje akcije je Odprti prostor ‒ kakšen je njegov pomen za naše vsakdanje življenje, zakaj ustrezno urejeni odprti prostori prispevajo h kakovosti našega bivanja in k trajnostnemu razvoju naših mest.

Vabimo vas, da z učenci na ta dan izberete bližnji odprti prostor, v katerem se vsakodnevno gibljete, na primer igrišče, ulico, trg, gozdiček … Učenci naj si ga podrobno ogledajo in izdelajo predlog, kako bi ta prostor postal zanimivejši, uporabnejši in lepši. Predlog naj bo skupna rešitev razreda.
 
NAGRADE: Tri razrede, iz vsake triade po enega, bomo povabili na odkrivanje še neznanih zanimivosti glavnega mesta in na obisk predsedniške palače. Vsaka šola, ki bo sodelovala na natečaju bo prejela priznanje.
 
Svojo šolo lahko do 29. septembra 2017 prijavite s spletno prijavnico, ki jo najdete na spletni strani www.igrivarhitektura.org, kjer si lahko preberete tudi več o akciji.

Nazaj