Vsakdanja matematika -
enodnevni simpozij

02.03.2010

Vsa mesta so že zasedena, zato prijave niso več možne. Hvala za razumevanje.


Spoštovani profesorji in profesorice matematike!

V zadnjem času se vedno več govori o funkcionalni pismenosti in ključnih kompetencah, med katere sodita tudi numerična pismenost in matematična kompetenca. Obe poudarjata pomen razvijanja uporabnih znanj matematike v vsakdanjem življenju. Da na tem področju ne moremo biti povsem zadovoljni, dokazujejo dosežki naših otrok na nacionalnih in mednarodnih preverjanjih znanja.

Snovalci učnih načrtov se tega že nekaj časa zavedajo in poskušajo ustrezno prilagoditi vsebine in cilje pouka. Vendar med življenjem, poukom v razredu in učnim načrtom zija širok prepad, ki ga poskuša vsak učitelj premostiti kakor ve in zna. In natanko temu je namenjen ta simpozij – iskanju poti, kako iz učencev izvabiti vsakdanje »matematične« izkušnje, jih vtkati v matematične modele in teorije ter v obliki uporabnega znanja vrniti v vsakdanje okolje.

K sodelovanju smo povabili vse najvidnejše slovenske strokovnjake in ne dvomimo, da bodo načeli marsikatero vprašanje, vas spodbudili k razmišljanju in vam predstavili kopico novih idej.

Dan bomo sklenili z omizjem, na katerem bodo sodelovali vsi predavatelji, in z monokomedijo Učitelj.

Prisrčno vabljeni v Portorož!  

Vasja Kožuh,
urednik in soavtor učbeniških kompletov za matematiko Založbe Rokus Klett


KOTIZACIJA

Kotizacija znaša 29 EUR in zajema:  

  • vse točke strokovnega programa
  • gradivo za udeležence
  • pogostitve
  • kosilo v hotelski restavraciji
  • gledališko predstavo

Vaše prijave pričakujemo do 1. marca 2010.

Pri morebitni odpovedi prijave po 1. marcu 2010 vam bomo kljub odpovedi zaračunali 50 % kotizacije. Če kljub odsotnosti udeležbe ne odjavite, vam bomo prisiljeni kotizacijo zaračunati v polnem znesku.


GRADIVO ZA UDELEŽENCE

Udeleženci boste prejeli vadnico Znam za več. Matematika 9+ z nalogami in preizkusi za pripravo na nacionalno preverjanje na koncu osnovne šole in druga
praktična darila.


Razpored in povzetki predavanj >>


Nazaj