Vabilo na Mednarodni kongres učiteljev španščine

09.10.2019

Spoštovani učitelji in učiteljice španščine,

Slovensko društvo učiteljev španščine ob jubilejni deseti obletnici delovanja organizira Mednarodni kongres učiteljev španščine, ki bo potekal 27. in 28. marca 2020 v Hotelu Lovec na Bledu. Na plenarnem delu bosta kot glavna govorca svoje znanje in izkušnje z vami delila prof. Javier Muñoz-Basols, predsednik svetovnega združenja poučevanja španščine kot tujega jezika ASELE ter Neus Sans, ena vodilnih strokovnjakinj na področju didaktike španskega jezika in soavtorica številnih učbenikov založbe Difusión (Rápido, Gente, Gente jóven, Bitácora idr.).


Kot predavatelj/-ica lahko na kongresu sodelujete z naslednjimi možnimi prispevki:

1) referat, v katerem boste z udeleženci delili primer dobre prakse (20 minut predstavitve + 10 min za diskusijo),

2) referat, ki bo predstavil znanstvene izsledke vašega raziskovalnega dela (20 minut predstavitve + 10 min za diskusijo),

3) delavnica za udeležence kongresa (45 minut delavnice + 15 min za diskusijo)

Ker bo kongres dvodnevni, bo poskrbljeno tudi za večerno druženje, ki je v hispanističnih krogih vedno prijetno. Hotel Lovec nudi vsem udeležencem kongresa ugodnejšo nastanitev, ki jo lahko rezervirate preko tega obrazca.

VABILO
CENIK KOTIZACIJE
CENIK SPONZORSTVA
ORGANIZACIJSKI IN PROGRAMSKI ODBOR KONGRESA

Za več informacij glede samega dogodka, se lahko obrnete na organizacijski odbor SDUŠ: tevt21Atevt/tj.

Kot glavni sponzor tega jubilejnega dogodka, ki že vsa leta s ponosom podpira delovanje SDUŠ, se z veseljem predstavlja Založba Rokus Klett.Estimados profesores de español:

En ocasión del 10° aniversario de la Asociación Eslovena de Profesores de Español, tenemos el placer de invitarles al Congreso Internacional de Profesores de Español, que se celebrará los días 27 y 28 de marzo de 2020 en el Hotel Lovec, en Bled, Eslovenia.

Contaremos con la presencia del prof. Javier Muñoz-Basols, presidente de la Asociación Mundial para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ASELE), y de Neus Sans,  profesora experta en el campo de la didáctica del español y coautora de muchos libros de la editorial Difusión (Rápido, Gente, Gente joven, Bitácora y otros).

Les invitamos a participar ya sea como participantes o como ponentes.


Los ponentes podrán elegir una de las siguientes modalidades:

- ponencia con ejemplos de buenas prácticas de ELE (20  minutos de presentación + 10 minutos de discusión)

-  ponencia en la que presentará su trabajo de investigación (20 minutos de presentación + 10 minutos de discusión)

- taller para los participantes del Congreso (45 minutos de taller + 15 minutos para la discusión)

Puesto que  es un congreso de dos días los participantes podrán alojarse en el mismo Hotel Lovec y asímismo disfrutar de una agradable velada al mejor estilo hispano.  

Enlaces:

INVITACIÓN
ALOJAMIENTO
PAGO DE MATRÍCULA
COMITÉ DE ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL CONGRESO

Para cualquier consulta pueden dirigirse a la dirección de correo del comité organizador: tevt21Atevt/tj

Patrocinador principal del congreso:

La editorial Rokus Klett tiene el agrado de participar como principal patrocinador de este evento y se enorgullece de haber apoyado la labor de la Asociación Eslovena de Profesores de Español durante todos estos años.

Nazaj