Ukinitev zastopniške mreže v Založbi Rokus Klett

01.02.2011

S februarjem smo bili zaradi sprememb, ki jih uvaja MŠŠ, primorani ukiniti našo mrežo zastopnikov, ki je leta skrbno skrbela za vaš osebni kontakt z našo založbo.
Po dolgoletnem tesnem sodelovanju se poslovno razhajamo z g. Markom Hanušem in g. Miranom Domajnkom.

Za vas pa smo vzpostavili sistem svetovalcev, ki bodo skrbeli, da boste na tekočem z vsemi gradivi in novostmi.

Na voljo sta vam svetovalki za vse učbeniške komplete, z izjemo tujejezičnih predmetov:
ga. Marinka Velikanje, GSM: 031 725 534, e-pošta: nbsjolb/wfmjlbokfAsplvt.lmfuu/tj, za zahodni del Slovenije,  
ga. Slavica Bela, GSM:031 622 751, e-pošta: tmbwjdb/cfmbAsplvt.lmfuu/tj, za vzhodni del Slovenije.

Za vsa gradiva za tuje jezike pa vam je na voljo ga. Nika Robek, GSM: 031 688 730, e-pošta: ojlb/spcflAsplvt.lmfuu/tj.

Za vsa naročila pa vam je na voljo naročniški oddelek Založbe Rokus Klett, kjer boste lahko dobili tudi vse dodatne informacije:
Telefon: 01 513 46 46 ali 01 513 46 47
Brezplačna telefonska številka: 080 19 22
Telefaks: 01 513 46 79
E-pošta: obspdjmbAsplvt.lmfuu/tj

Nazaj