Učbeniški kompleti v drugem triletju osnovne šole

13.01.2010

Spoštovane učiteljice,
spoštovani učitelji razrednega pouka!

Vabimo vas, da se nam pridružite na predstavitvi učbeniških kompletov
Založbe Rokus Klett za drugo triletje osnovne šole.

V prvem delu srečanja (15.00–15.45) vam bomo predstavili nove
in posodobljene učbeniške komplete za 4. in 5. razred – vse, razen
slovenščine.

Drugi del srečanja (16.00–17.00) bo v celoti namenjen učbeniškim
kompletom za slovenščino. Poseben poudarek bomo namenili
predstavitvi novega digitalnega gradiva. Spoznali boste prvo
poglavje iz nastajajočega digitalnega učbenika Gradim slovenski
jezik 4
, ki bo pripravljen za delo z interaktivno tablo. Digitalno
gradivo, ki je zelo preprosto za uporabo, vam bo omogočalo nov način
uporabe učbeniškega gradiva v razredu, predvsem pa bo olajšalo
razvijanje digitalnih kompetenc pri vaših učencih.

Sledila bo predstavitev prenovljenega učbeniškega kompleta
za jezikovni pouk – Gradim slovenski jezik 5 in popolnoma
novega učbeniškega kompleta za književni pouk z naslovom
Novi svet iz besed 4.


Več o seminarju in prijava >>

Nazaj