Strokovne recenzije novih učbenikov Lili in Bine 1

15.04.2011

Predstavljamo vam oceno skladnosti učnega gradiva nove učbeniške serije Lili in Bine 1 s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeljuje predmet oziroma področje, oceno metodično-didaktične ustreznosti in oceno razvojnopsihološke ustreznosti. Učbeniki za slovenščino, matematiko in spoznavanje okolja so namenjeni otrokom v prvem triletju osnovne šole. 

Strokovne recenzije učbenikov Lili in Bine 1

Nazaj