Srečanje evalvatorjev serije Lili in Bine

21.02.2011

Sodelovanje z založbo pri nastajanju gradiv odlično teče. S strani evalvatorjev je bilo posredovanih zelo veliko predlogov, komentarjev in konstruktivnih pripomb. Odlični predavatelji so udeležencem na srečanju podali znanja, kako uporabljati sodobno berilo v prvem triletju, kakšne so bralne zmožnosti otrok v tem starostnem obdobju ter nove pristope in pomen medpredmetnega povezovanja
pri pouku glasbe v prvem triletju. Srečanje je bilo zaključeno s prijetnim druženjem in z mislijo na ponovno srečanje.

Povzetki predavanj:
dr. Igor Saksida, Kako narediti in uporabljati sodobno berilo v prvem triletju
prof. dr. Sonja Pečjak, Psihološki pogled na razvoj bralne zmožnosti v prvem triletju
dr. Inge Breznik, Glasba in medpredmetno povezovanje
 
Utrinek z delavnice:

Nazaj