Serija Radovednih pet – Brezplačno gradivo za učitelje

16.06.2015

Nova medpredmetno povezana serija Radovednih pet bo v šolskem letu 2015/16 prvič zaživela tudi v 5. razredu. Poleg bogatega kompleta gradiva za učence smo pripravili tudi enako bogato gradivo za vse učitelje, ki bodo serijo Radovednih pet v novem šolskem letu uporabljali pri pouku v 4. in/ali 5. razredu. Da bomo lahko vse izpeljali pravočasno in brez zapletov, prosimo vodje aktivov za sodelovanje.

 

Brezplačno gradivo za učitelje
Vsem učiteljem 5. razreda, ki bodo pri pouku uporabljali serijo Radovednih pet, in vsem evalvatorjem bomo v ponedeljek, 6. julija poslali brezplačni učenčev komplet za 5. razred.

Vsi učitelji, ki boste v šolskem letu 2015/16 v 4. in/ali 5. razredu pri pouku uporabljali komplet Radovednih pet, boste konec avgusta brezplačno prejeli:

  • učiteljevo kodo za dostop do interaktivnega gradiva na www.radovednih-pet.si,
  • dostop do predlogov letne, tedenskih in urnih priprav po predmetih na www.radovednih-pet.si,
  • pedagoški dnevnik za učitelje,
  • dostop do sistema Rokus Klett LMS, ki olajša sodelovanje med učitelji in učenci,
  • komplet tiskanih učbenikov in berilo za aktive učiteljev, ki bodo prvič poučevali s serijo Radovednih pet.

 

Vodje aktivov prosimo, da izpolnijo spletni obrazec na naslovu www.devetletka.net/dariloR5 do srede, 24. junija 2015.

Nazaj