SERIJA LILI IN BINE NAGRAJUJE UČITELJE! Zaupajte nam svojo odločitev za šolsko leto 2019/20

28.03.2019

Uporaba serij Lili in Bine ter Novi prijatelji 1 v šolskem letu 2019/20 vam prinaša obogaten komplet didaktične podpore:

  • novi didaktični pripomoček Zgovorne kocke, ki vsebuje 9 kock, s katerimi lahko medpredmetno povezujete učno snov, spodbujate razvoj govora, pisanja, poslušanja in branja, motivirate učence in jih spodbudite k razmišljanju – pripomoček bomo podarili vsem oddelkom (po enega vsakemu), v katerih bo pouk v šolskem letu 2019/20 potekal ob kompletih Lili in Bine 1–3 oziroma ob novem kompletu Novi prijatelji 1 (komplet v vrednosti najmanj 30 EUR)
  • dostop do portala Lilibi.si (z več kot 1700 enotami multimedijske vsebine v Deželi Lilibi, elektronskimi učbeniki in bogatim dodatnim gradivom za učitelje)
  • klikTEST – brezplačno spletno rešitev na Lilibi.si, v kateri preprosto izberete naloge za razred, v katerem poučujete (iz nabora 1561 nalog z rešitvami!), in jih v nekaj trenutkih združite v preizkus, preverjanje znanja, delovni ali učni list (Zbirka nalog za preverjanje in ocenjevanje je na Lilibi.si na učiteljem na voljo tudi v obliki Wordovega dokumenta)
  • pedagoški dnevnik – Moj dnevnik 2019/20, ki je zasnovan posebej za prvo triletje
  • komplet motivacijskih ročnih lutk v podobi Lili in Bineta, ki ga prejmejo vsi oddelki prvega razreda, kjer bo pouk prvič potekal s kompletom Lili in Bine 1 ali s kompletom Novi prijatelji 1 – z njima bo pouk še bolj igriv!

Celotna ponudba kompletov za prvo triletje
Medpredmetno usklajena serija Lili in Bine ponuja več oblik kompletov, ki so odgovor na različne želje in potrebe učiteljev in učencev, med njimi tudi povsem nov komplet za prvi razred – komplet treh samostojnih delovnih zvezkov Lili in Bine: Novi prijatelji 1.


Vse komplete za prvo triletje in cenik za šolsko leto 2019/20 najdete na www.devetletka.net/kompletiLIB.

Sporočite nam svojo izbiro!
Sporočite nam odločitev svojega aktiva o izbiri serije Lili in Bine v posameznih razredih oz. o izbiri gradiva Lili in Bine: Novi prijatelji 1 do 10. aprila 2019 in si zagotovite komplete ugodnosti za učitelje (tudi če še niste prepričani, kateri komplet boste izbrali). Izpolnite spletni obrazec na www.devetletka.net/LIB2019.

Nazaj