Radovednih pet - kupon za učitelje

13.06.2014

Vsem učiteljem 4. in 5. razreda bomo konec junija poslali brezplačni učenčev komplet Radovednih pet za 4. razred. Če pa boste v šolskem letu 2014/15 v 4. razredu pri pouku uporabljali komplet Radovednih pet, boste konec avgusta prejeli še obljubljeno dodatno gradivo za učitelje:

  • komplet tiskanih učbenikov in berilo (za aktiv),
  • učiteljevo kodo za dostop do interaktivnega gradiva na www.radovednih-pet.si,
  • pedagoški dnevnik za učitelje za šolsko leto 2014/15.

Prosimo, da vodja aktiva v imenu celotnega aktiva do torka, 24. junija, izpolni spletni obrazec.(na www.devetletka.net/dariloR5) Le tako bomo lahko pripravili ustrezno količino gradiva in ga pravočasno poimensko poslali na šole.

Nazaj