Radovednih pet - darila za uporabnike serije

14.06.2017

r5

Brezplačno gradivo za učitelje
Vsi učitelji, ki bodo v šolskem letu 2017/18 v 4. in/ali 5. razredu pri pouku uporabljali serijo Radovednih pet, bodo konec avgusta brezplačno prejeli:dnevnik

  • učiteljevo kodo za dostop do interaktivnega gradiva in bogatega dodatnega gradiva za učitelje na www.radovednih-pet.si za predmet in razred, v katerem bodo poučevali,
  • Moj dnevnik ─ pedagoški dnevnik za učitelje. 

Vsi uporabniki kompletov Radovednih pet pa bodo prejeli tudi:

  • priročnikbrezplačno Zbirko osnovnih in zahtevnejših nalog za ponavljanje in utrjevanje matematike (nova izdaja v enem zvezku, ne več v posameznih snopičih),
  • novi brezplačni priročnik za pripravo na kolesarski izpit Z glavo na kolo.

Novim uporabnikom, ki bodo v šolskem letu 2017/18 v 4. in/ali 5. razredu prvič uporabljali serijo Radovednih pet, pripadajo brezplačni izvodi izbranega gradiva. Naročilo brezplačnih izvodov poteka prek spletnega obrazca, ki ga izpolni knjižničar/vodja učbeniškega sklada. Gradiva, ki so na zalogi, vam bomo v šolsko knjižnico poslali v nekaj dneh po prejemu spletnega obrazca, ostala pa po izidu oz. najkasneje do 16. avgusta 2017

Vodje aktivov prosimo, da v obrazec ločeno vnesete podatke za matično in podružnične šole, in sicer najkasneje do 22. junija 2016.
 
NA OBRAZEC >>

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

Nazaj