Potrditve učbenikov - oktober 2010

04.11.2010

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na svoji 136. seji, dne 21. oktobra 2010, potrdil učbenike:

SREDNJA ŠOLA:

  • Way up intermediate, učbenik za angleščino od 1. do 4. letnika srednje tehniškega oz. strokovnega izobraževanja
  • Aula Internacional 1, učbenik za španščino kot drugi oz. tretji tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja
  • Aula Internacional 2, učbenik za španščino kot drugi oz. tretji tuji jezik v 2. in 3. letniku  gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja
  • Aula Internacional 3, učbenik za španščino kot drugi oz. tretji tuji jezik v 3. in 4. letniku  gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

Nazaj