Potrditev novih učbenikov Lili in Bine 1–3 za glasbeno umetnost

24.04.2017

Ker bo letos po več letih potekala menjava učbenikov za 1. triletje, boste lahko nove učbenike – poleg beril ter učbenikov za slovenščino, spoznavanje okolja in matematiko – izbrali za učbeniški sklad. 
 
POTRJENI UČBENIKI ZA GLASBENO UMETNOST
Novi učbeniki za glasbeno umetnost (v tiskani in elektronski obliki) dopolnjujejo dosedanji komplet beril ter učbenikov za slovenščino, spoznavanje okolja in matematiko v razredih 1–3.

     
Koda: 9789612717735
Cena: 9,85 €
Koda: 9789612717742
Cena: 11,85 €
Koda: 9789612717759
Cena: 13,85 €

Nazaj