Obogatena serija Lili in Bine - vse novosti na enem mestu, v novem katalogu

06.03.2015

Lib

Obogateni kompleti prinašajo kar nekaj zanimivih brezplačnih dodatkov, ki bodo razveselili učitelje, učence in – zaradi nespremenjene cene – tudi starše. Skupaj z dosedanjimi medpredmetnimi delovnimi zvezki so nove priloge shranjene v ličnih škatlah, ki so dovolj velike in trpežne, da lahko vanje učenci shranijo likovne pripomočke.

REŠITEV ZA ANGLEŠČINO V 1. TRILETJU

Postopno uvajanje prvega tujega jezika, najpogosteje angleščine, v 2. razred je v polnem teku in že septembra 2015 bo pouk angleščine potekal na skoraj polovici šol. Naša avtorsko-uredniška ekipa je pripravila izvirno rešitev, ki bo omogočila preprosto medpredmetno vključevanje angleščine v pouk, ne glede na to, ali bo angleščino poučeval učitelj angleščine s predmetne stopnje ali učitelj razrednega pouka. Nova brezplačna priloga, ki jo vsak učenec najde v svojem obogatenem kompletu za 2. razred, in dovršeno gradivo za učitelja sta vse, kar boste potrebovali za obvladovanje novega izziva. Podobna priloga za 3. razred je že v pripravi in bo dodana v komplet za 3. razred pred šolskim letom 2016/17.

PODPORA BRALNI PISMENOSTI

V sodelovanju s strokovnjakinjo za bralno pismenost dr. Sonjo Pečjak in soavtorico celotne serije Lili in Bine Miro Kramarič smo pripravili brezplačno prilogo za razvijanje bralne pismenosti, ki bo odslej bogatila učenčev komplet za 3. razred. Istočasno je za učitelje nastal strokovni priročnik o vpeljavi bralnih strategij v pouk. S tem bomo učencem, ki so po 1. in 2. razredu že opismenjeni, skupaj z vami olajšali napredovanje na področju bralnega razumevanja.

ALTERNATIVNI KOMPLET ZA 3. RAZRED

Čeprav je bil koncept medpredmetnega delovnega zvezka (v več delih) odlično sprejet, so mnenja učiteljev glede take oblike gradiva v 3. razredu nekoliko deljena.

Tako smo za novo šolsko leto zasnovali dodatni komplet za 3. razred, v katerem je gradivo za posamezne predmete izdano ločeno – v obliki samostojnih delovnih zvezkov. Zvezki so med seboj vsebinsko in oblikovno usklajeni in pomenijo alternativo dosedanjemu kompletu. Podoben komplet za 2. razred bomo pripravili za šolsko leto 2016/17.

Čeprav gre za številne novosti, se vsebina serije Lili in Bine in način poučevanja z njo ne bosta spremenila. Še naprej bo serija prinašala prihranek časa pri pouku in pripravi nanj ter omogočala pester, dinamičen in ustvarjalen pouk.

Prepričani smo, da vse novosti serije Lili in Bine – najbolj priljubljene serije za 1. triletje – sprejemate

z navdušenjem, podobno kot mi, ustvarjalci.

Še več o seriji Lili in Bine si preberite v katalogu!

Nazaj