Novi sklepi o potrditvah učbenikov za osnovno šolo

06.08.2013


Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je 31. julija 2013 izdal sklepe o potrditvi naslednjih učbenikov:

  • Skrivnosti števil in oblik 6, učbenik za matematiko v 6. razredu
  • Skrivnosti števil in oblik 9, učbenik za matematiko v 9. razredu
  • Gente Joven, Nueva Edicion, učbenika za španščino kot drugi tuj jezik, izbirni predmet v 7. in 8. razredu osnovnošolskega izobraževanja
  • Naravoslovje 7, učbenik za naravoslovje v sedmem razredu osnovne šol

    Sklepe si lahko preberete na spodnji povezavi:

    Sklepi 159. seje strokovnega sveta RS

Nazaj