Nova učbenika za naravoslovje in biologijo

09.03.2012

Zakaj čakali bi na maj? Oglejte si delovni različici novih učbenikov za naravoslovje in biologijo – Dotik narave 6 in Dotik življenja 8 – že danes!

Dotik narave 6Dotik narave 6

Popolnoma novo učno gradivo za naravoslovje sledi integrativnemu pristopu in se izogiba delitvi na kemijska, fizikalna in biološka poglavja. Nazorna razlaga je temeljito
podprta z aktivnostmi, vajami in poskusi, ki praktično pojasnjujejo učno snov.

Izide maja 2012

Dotik življenja 8
Dotik življenja 8

Didaktična zasnova temelji na dosedanjem uspešnem učnem kompletu Biologija 9, ki smo ga temeljito pregledali in nadgradili ter prilagodili učnemu načrtu za 8. razred. Ena izmed glavnih prednosti učbenika je celoten pogled na človeka in dodane naloge, ki bodo vključevale predvsem poskuse in opazovanja.

Izide maja 2012

V učnih kompletih bo na voljo tudi povsem nova rešitev – zvezek za aktivno učenje, ki bo v eni izdaji nadomestil tako navaden kot tudi delovni zvezek. Vključeval bo pester nabor nalog, navodila za poskuse, preizkuse znanja, prostor za zapiske in dodatne naloge, pa tudi slovarček pojmov in povzetek ključnih vsebin biologije v 8. razredu. Tako bo učencem koristil tudi po tem, ko bodo učbenike vrnili v šolski sklad.

Oglejte si oba učbenika na iRokus.si!

Vabimo vas, da si del vsebine novih učbenikov (delovno različico) ogledate v elektronski obliki. Za to se morate le brezplačno registrirati na našem spletnem portalu z elektronskimi učbeniki www.irokus.si.


Za vsa dodatna vprašanja sta vam vedno na voljo naši izobraževalni svetovalki:

  • Marinka Velikanje, 031/725 534 ali marinka.velikanje@rokus-klett.si (zahodna Slovenija)
  • Slavica Bela, 031/622 751 ali slavica.bela@rokus-klett.si (vzhodna Slovenija)


Nazaj