Niz seminarjev: Angleščina v 1. triletju z Matejo Todorovski - druga razpisana tema

28.01.2016

delavnica z Matejo Todorovski


Na delavnici z naslovom IZZIVI POUČEVANJA ANGLEŠČINE V 1. TRILETJU Z VSEBINAMI MATEMATIKE IN GLASBENE UMETNOSTI bo Mateja Todorovski, profesorica razrednega pouka z opravljenim izpopolnjevanjem za poučevanje angleščine ter soavtorica učnih gradiv za angleščino, v štirih pedagoških urah z vami delila dragocene zamisli in praktične pristope k zgodnjemu poučevanju angleščine. V skupini največ 25 učiteljic in učiteljev angleščine in/ali razrednega pouka, ki že poučujejo ali bodo poučevali angleščino v 1. triletju, boste, izhajajoč iz konkretnih gradiv (Magic Adventure in A Letter from Lili and Bine):

  • spoznali specifike predmetov matematika in glasbena umetnost
  • doživeli tipične didaktične pristope, ki razvijajo matematična ter glasbena znanja in veščine
  • izkusili dejavnosti za izvajanje tujega jezika skozi vsebine obeh predmetov, temelječe na ciljih tujega jezika
  • spoznali, kako dejavnosti prilagoditi, da bodo primerne za ocenjevanje znanja
  • pridobili ideje za izvedbo dejavnosti, ki podpirajo razvoj opismenjevanja

Srečanje bo potekalo v sredo, 10. februarja 2016, od 14.30 do 17.30 v predavalnici Založbe Rokus Klett v Ljubljani (Stegne 9 b).

Udeležba na tokratni delavnici ni pogojena z udeležbo na prvih dveh nizih seminarjev v januarju!

Kotizacija
29 EUR (z 22 % DDV) vključuje gradivo za udeležence, potrdilo o udeležbi, blok, pisalo in okrepčilo med odmorom. Pogoj za udeležbo je plačilo kotizacije najkasneje 3 dni pred dogodkom.

PRIJAVITE SE >>

Nazaj