Niz seminarjev: Angleščina v 1. triletju z Matejo Todorovski

18.12.2015

Uvajanje prvega tujega jezika v prvem triletju, najpogosteje angleščine, bo z naslednjim šolskim letom zajelo vse šole. Poučevanje na tej stopnji zahteva ne le dobro znanje tujega jezika, marveč tudi specialna didaktična, psiholingvistična in razvojnopsihološka znanja. Za vas smo pripravili niz delavnic z Matejo Todorovski, ki vam bodo prinesle dragocene usmeritve in ponudile podporo pri vašem delu.

Prva razpisana tema:

Izzivi poučevanja angleščine v 1. triletju

Na delavnici z naslovom IZZIVI POUČEVANJA ANGLEŠČINE V 1. TRILETJU bo Mateja Todorovski, profesorica razrednega pouka s programom za izpopolnjevanje za poučevanje angleščine ter soavtorica učnih gradiv za angleščino, v štirih pedagoških urah z vami delila dragocene zamisli in praktične pristope k zgodnjemu poučevanju angleščine. V skupini največ 25 učiteljic in učiteljev angleščine in/ali razrednega pouka, ki že poučujejo ali bodo poučevali angleščino v 1. triletju, boste, izhajajoč iz konkretnih gradiv (Magic Adventure in A Letter from Lili and Bine):

  • spoznali tipične pristope k poučevanju angleščine v 1. triletju,
  • izkusili izvedbo dejavnosti na podlagi zastavljenih ciljev in
  • izvedeli, kako prilagoditi dejavnosti, da bodo primerne za ocenjevanje znanja.

Za lažjo uskladitev udeležbe z vašimi obveznostmi vam omogočamo izbiro termina (možnost izbire velja do zapolnitve prostih mest):

  • torek, 12. januarja 2016, od 14.30 do 17.30,           
  • sreda, 20. januar 2016, od 14.30 do 17.30.

Vsako srečanje bo potekalo v predavalnici Založbe Rokus Klett v Ljubljani (Stegne 9 b).

Kotizacija 29 EUR (z 22 % DDV) vključuje gradivo za udeležence, potrdilo o udeležbi, blok, pisalo ter in okrepčilo med odmorom. Pogoj za udeležbo je plačilo kotizacije najkasneje 3 dni pred dogodkom.


PRIJAVITE SE >>

Kmalu tudi nadaljevalne teme!
Načrtujemo že tudi nadaljevalna srečanja z Matejo Todorovski v februarju in marcu. Dodatne delavnice se bodo osredotočile na poučevanje angleščine skozi vsebine posameznih predmetov, zlasti glasbene umetnosti, matematike in spoznavanja okolja. O podrobnostih vas bomo pravočasno obvestili.

>> O predavateljici Mateji Todorovski

Nazaj