Literarni natečaj za osnovnošolce - GRADIM SVET IZ BESED

04.11.2010

Zgodbe za objavo v knjigi

Skladno z razpisom boste predizbor zgodb svojih učencev opravili sami in v založbo poslali le eno ali dve zgodbi iz vsakega razreda (4.–9.). Pomembno je, da zgodbe odražajo resnične zmožnosti vaših učencev, zato vas prosimo, da učence opozorite, naj jih ustvarjajo samostojno.

Če učenci pri pisanju ne uporabljajo obrazca, naj ob besedilu sproti navajajo, na katero ilustracijo (vsaka ilustracija ima črkovno oznako) se nanašajo posamezni odstavki.

Pošiljanje zgodb

Rok za pošiljanje zgodb v založbo je 15 . november 2010. Predizbor zgodb boste seveda morali opraviti nekoliko prej.

Zgodbe lahko pošljete:

  • po pošti na naslov Založba Rokus Klett, d.o.o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana (s pripisom Gradim svet iz besed) –  sprejemamo vse oblike: rokopise, tipkopise, računalniške zgoščenke z datotekami itd.;
  •  po e-pošti na naslov obufdbkAsplvt.lmfuu/tj.

Vsaka poslana zgodba naj bo opremljena z naslovom, imenom in priimkom avtorja ter mentorja, z informacijo o razredu, ki ga obiskuje avtor, in s podatki šole (ime šole in kraj).

Dodatne informacije

Če se vam porajajo dodatna vprašanja, nas lahko pokličete na telefonsko številko 01/513 46 62 ali nam pišete po e-pošti obufdbkAsplvt.lmfuu/tj.

Objavi na:

Nazaj