Lili in Bine za 3. razred tudi v novi obliki

26.11.2014

Kratka spletna raziskava, h kateri smo vas povabili v mesecu oktobru, je pokazala, da si nekateri izmed vas želite, da bi bila medpredmetno usklajena serija Lili in Bine v 3. razredu na voljo ne samo v obliki medpredmetnega delovnega zvezka, ampak tudi v obliki samostojnih delovnih zvezkov, ločenih po predmetih. Z veseljem vam sporočamo, da samostojni delovni zvezki že nastajajo in bodo na voljo za šolsko leto 2014/15.

Serija gradiv Lili in Bine za 3. razred v obliki samostojnih delovnih zvezkov, ki združujejo vsebine in učne cilje iz učbenikov ter jih prepletajo z nalogami, značilnimi za delovne zvezke, vam bo pri poučevanju omogočila lažji prehod iz 3. v 4. razred.

Lili in Bine 3 - samostojni delovni zvezki

Nazaj