Interaktivna slovenščina

29.03.2010

Prijav ne sprejemamo več, saj so vsa mesta že zasedena. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.


Spoštovani profesorice in profesorji!

Kaj pomeni uvajanje IKT v pouk slovenščine v osnovni šoli? Priložnost, da se knjiga kot tradicionalni medij poveže s sodobnimi medijskimi orodji in da se odprejo nove možnosti za še učinkovitejše učenje in poučevanje, ali nevarnost, da se pozornost učencev preusmeri z vsebine na obliko?

Zagovorniki digitalnih tehnologij in številni praktiki, ki jih že uporabljajo v svojih razredih, trdijo, da tehnologija ne pomeni zgolj popestritve učnega procesa, marveč s prilagajanjem po meri učenca, z diferenciacijo in interaktivnostjo (takojšnjo povratno informacijo) omogoča nadgradnjo in poglobitev dialoškosti pouka.

Da bi odgovorili na to dilemo, smo letošnji simpozij zasnovali kar se da praktično. Povabili smo učitelje praktike, da prikažejo uporabo interaktivnih tabel pri pouku slovenščine v razredu in nam posredujejo svoje izkušnje.

Kratek plenarni del simpozija bo le izhodišče in uvod v praktične predstavitve, ki mu bodo sledile. Kot vedno doslej bomo tudi tokratni simpozij sklenili z omizjem in monokomedijo. Nasmejala nas bo predstava Učitelj z Aljošo Ternovškom v naslovni vlogi.

Prisrčno vabljeni v Portorož!

Več o programu >>

Nazaj