Delovni zvezki – dodatno pojasnilo iz strani ministrstva

27.05.2013

V okrožnici šolam (št. 6034-1/2013/25) je ministrstvo sprva zapisalo, da je uporaba delovnih zvezkov možna samo v povezavi z učbeniki iz učbeniškem sklada. V okviru dodatnih pojasnil z dne 22.5.2013 glede te okrožnice ministrstvo v 2. točki navaja, da se lahko učbeniki uporabljajo tudi kot e-učbeniki, torej ni nujno, da so fizično prisotni v učbeniškem skladu. Ob izbranem učbeniku, ki je lahko tudi e-učbenik, se lahko strokovni aktiv učiteljev odloči tudi za uporabo drugega učnega gradiva (tudi samostojnega delovnega zvezka), ki ga lahko izbere po lastni strokovni presoji.

Omenjeno pojasnilo ministrstva si lahko ogledate na www.devetletka.net.

Obveščamo vas, da vsi Rokusovi samostojni delovni zvezki izpolnjujejo navedene pogoje. Elektronske različice vseh Rokusovih učbenikov (ki so del učnih kompletov s pripadajočimi delovnimi zvezki ali samostojnimi delovnimi zvezki), so brezplačno dostopne na portalu www.irokus.si. Dostop je brezplačen tako za učitelje kot za učence.

Nazaj