Beremo francosko – Vivre avec le livre 2016/17

22.11.2016

Vivre avec le livreSlovensko društvo učiteljev francoščine vsako leto objavi seznam knjig, ki jih osnovnošolci lahko berejo v okviru projekta Beremo francosko, in predstavi način preverjanja prebranega. V šolskem letu 2016/17 so to knjige založbe La Spiga, s CD-ji ali brez njih, ena knjiga založbe EML (Edition Maison des Langues) in ena knjiga mladinskega pisatelja Bernarda Friota (založba Milan).

Program za projekt Beremo francosko 2017 (2016/17)

Učenci preberejo vsaj eno knjigo, oz. eno zgodbo izmed 11 ponujenih. 
Zgodbo, oz. raven zahtevnosti izbere učitelj.

I. raven – začetniki:

 • ZAZAR ET LE RENARD (lani)
 • ROBIN DES BOIS (od 2011)
 • LE COMPTE DRACULA (od 2010)

30 strani v barvah, kratka zgodba (stavek, dva na vsaki strani, besedišče – tako samostalniki kot pridevniki in glagoli, pa tudi krajše koristne fraze, slovarček v slikah), vaje, s CD-jem ali brez njega

II. raven – malo predznanja:

 • LE TITANIC (od lani)
 • LE BATEAU MOUCHE (od lani)
 • LE MONSTRE DE LOCH NESS (od 2015)

30 strani, slikovni slovarček, vaje, s CD-jem ali brez njega

III. raven – malo več predznanja:

 • BONNIE ET CLYDE + FUITE D’ALCATRAZ (od lani)
  2 zgodbi! 30 strani vsaka, slovarček – razlaga besed, vaje, CD
 • ANACONDA LE SERPENT QUI TUE (novo)
  30 strani, slikovni slovarček, vaje

IV. raven – več predznanja:

 • COURAGE, YOUKI (novo)
  30 strani zgodbe v obliki gledališkega scenarija (dialogi), jezik francoskih najstnikov + 20 strani vaj
 • HISTOIRES MINUTE, Bernard Friot (novo) 
  Izbor kratkih zgodb sodobnega francoskega avtorja. Neprirejeno izvirno besedilo, zabavno branje za otroke in učitelje.

 

PRIJAVE s podatkom o šoli in približnim številom učencev sprejemamo do 20. marca 2017. Naloge, namenjene preverjanju, so povezane z razumevanjem besedila in ustvarjanjem s strani osnovnošolcev.

PREVERJANJE
Bralno razumevanje učitelji v mesecu aprilu preverijo s testom, ki ga bodo v začetku aprila prejeli od SDUF-a. Preverjanje naj izvedejo v določenem času, teste popravijo in jih pošljejo na SDUF najkasneje do 21. 4. 2017. Podrobna navodila bodo prijavljeni učitelji poleg testov prejeli po e-pošti.

Zmagovalci so vsi bralci, ki pri preverjanju dosežejo določeno število točk in s tem dokažejo, da so knjigo prebrali. Za uspešno sodelovanje bodo dobili priznanja in simbolična darila.

NAROČILO
Knjige lahko naročite prek spleta (www.knjigarna.com/bralna-znacka) ali s spodnjo naročilnico, ki jo pošljete na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana.

Za morebitna dodatna pojasnila glede naročila pišite na wftob/twfufAsplvt.lmfuu/tj.

Knjigo Histoire Minute pa lahko naročite neposredno na spletu: http://www.decitre.fr/livres/histoires-minute-9782745942685.html.

Nazaj