Beremo francosko - Vivre avec le livre 2014/15

22.10.2014

V šolskem letu 2014/15 so to knjige s CD-ji, založbe La Spiga. Učenci preberejo vsaj eno knjigo, oz. eno zgodbo izmed 9 ponujenih.
Raven zahtevnosti izbere učitelj.

  • I. raven - začetniki:                  

30 strani v barvah, približno 150 besed, vaje, CD

HALLOWEEN (od lani) ali
UNE AVENTURE DANS LE JARDIN (od lani)

  • II. raven - malo predznanja:     

30 strani, približno 300 besed, vaje, CD

POCAHONTAS (od lani) ali
LE TITANIC (novo)

  • III. raven - več predznanja:   

30 strani vsaka zgodba, približno 500 besed, CD

BONNIE ET CLYDE + FUITE D’ALCATRAZ (od lani)

  • IV. raven - več predznanja:    

60 strani, približno 500 besed, vaje, CD

LA GUERRE DES BOUTONS ali
TARTARIN DE TARASCON ali
LES MESAVENTURES DE JEAN-PAUL CHOPPART

priloge: priporočila za samostojno branje  +  fra-slo slovarček (po straneh)


PRIJAVE s podatkom o šoli in približnim številom učencev je potrebno v elektronski obliki poslati na SDUF do 20. marca 2015.
Naloge, namenjene preverjanju, so povezane z razumevanjem besedila in ustvarjanjem osnovnošolcev.

PREVERJANJE
Bralno razumevanje učitelji v mesecu aprilu preverijo s testom, ki ga bodo v začetku aprila prejeli od SDUF-a. Preverjanje izvedejo v določenem času, teste popravijo in jih pošljejo na SDUF najkasneje do 25. 4. 2015. Podrobna navodila bodo prijavljeni učitelji poleg testov prejeli po e-pošti.

Zmagovalci so vsi bralci, ki pri preverjanju dosežejo določeno število točk in s tem dokažejo, da so knjigo prebrali. Za uspešno sodelovanje bodo dobili priznanja in simbolična darila.

NAROČILNICO ZA NAKUP knjig pošljite na Založbo Rokus Klett. Za morebitna dodatna pojasnila glede naročila se obrnite na ojlb/spcflAsplvt.lmfuu/tj ali bwb/{vqbodjdAsplvt.lmfuu/tj.

Za prijavo in dodatna pojasnila glede projekta se obrnite na tevg/tjAhvftu/bsoft/tj ali ijmeb/{bmplbsAhvftu/bsoft/tj.

Nazaj