Angleščina v 1. triletju

19.05.2015

Angleščina kot prvi tuji jezik si vztrajno utira pot v vse večje število osnovnih šol in vedno več učencev se z jezikom seznanja že v drugem razredu, nekateri že v prvem. V času, ko morate sprejeti odločitev glede uporabe gradiv za prihodnje šolsko leto, vas želimo spomniti na dve odlični rešitvi, ki bosta zadostili vsem okusom, željam in učnim tipom.

Magic AdventureZa tiste, ki boste poučevali klasično, z učbenikom in delovnim zvezkom, je na voljo odlična in priljubljena serija Magic Adventure.


Serija Magic Adventure je delo priznane avtorske ekipe, nastala pa je v sodelovanju s slovenskimi učiteljicami z bogatimi izkušnjami pri poučevanju v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Natančno upošteva posebnosti zgodnjega poučevanja tujega jezika in priporočila sodelujočih strokovnjakov s področja razvojne psihologije.

Na voljo je v dveh stopnjah, tretja pa je v nastajanju. Magic Adventure 1 se tako lahko uporabi v prvem ali drugem razredu, Magic Adventure 2 pa v drugem ali tretjem.

Komponente serije Magic Adventure so:

 • učbenik
 • delovni zvezek z avdio zgoščenko
 • priročnik za učitelja z avdio zgoščenko
 • slike k zgodbi
 • slikovne kartice
 • besedne kartice
 • video DVD
 • diploma
 • e-učbenik in e-delovni zvezek na www.iRokus.si
 • interaktivno gradivo na www.iRokus.si
 • letne in dnevne priprave
 • nasveti za medpredmetno načrtovanje

A letter from Lili and Bine

Za tiste, ki boste poučevali medpredmetno, pa smo pripravili še eno rešitev: prisluhnili smo želji mnogih učiteljev, ki jih je navdušila medpredmetno povezana serija Lili in Bine, in vanjo vpletli dodatek za angleščino z naslovom A Letter from Lili and Bine. Angleščina se tako v serijo Lili in Bine vplete kot enakovreden element v tujem jeziku. Po vsebini in strukturi izhaja iz serije Lili in Bine, jo nadgradi po zakonitostih medpredmetnega povezovanja in zgodnjega poučevanja, prinaša pa inovativen, preverjen in učinkovit pristop. Pomeni preprosto rešitev, ki ustreza tako predmetnim kot razrednim učiteljem, tudi tistim, ki poučujejo po t. i. metodi CLIL, saj komplet učinkovito poveže vsebine drugih predmetnih področij in tujega jezika.


Komplet A Letter from Lili and Bine za 2. razred bo na voljo do avgusta 2015, kompleta za 3. in 1. razred pa spomladi 2016.

Komplet A Letter from Lili and Bine obsega:

 • slikovne kartice A Letter from Lili and Bine (brezplačna priloga k medpredmetnim delovnim zvezkom)
 • priročnik za učitelja English with Lili and Bine (brezplačno dostopno na portalu www.lilibi.si)
 • priloge – slikovne kartice, delovne liste, dodatne zamisli in igre (brezplačno dostopno na portalu www.lilibi.si)
 • berilo za 3. razred (v pripravi)
 • interaktivne in multimedijske vsebine (brezplačno dostopno na portalu www.lilibi.si)

Gradiva za učitelje bomo na portal www.lilibi.si dodajali po posameznih tematskih sklopih. Za drugi razred bodo objavljena do avgusta 2015.

Če potrebujete dodatna pojasnila, pokličite na številko 031 688 730 ali pišite na nika.robek@rokus-klett.si. Če serije Magic Adventure ali dodatka A Letter from Lili and Bine še ne poznate, pa bi ju želeli spoznati, nam pišite na seminarji@rokus-klett.si. Izberite termin, ki ustreza vašemu aktivu, in nas povabite na svojo šolo. Z veseljem se bomo odzvali povabilu in vam obe gradivi podrobno predstavili.

Če že zdaj veste, da boste uporabljali serijo Magic Adventure ali dodatek A Letter from Lili and Bine, vas prosimo, da nam to sporočite prek spletnega obrazca. Tako vam bomo lahko zagotovili kodo za brezplačen in nemoten dostop do digitalnih gradiv.

Nazaj