9letka se poslavlja

04.01.2021

Spletno stran www.devetletka.net, ki vam je dolga leta lajšala delo s predlogi priprav ter novicami o seminarjih, dogodkih in novih izdajah Založbe Rokus Klett, bomo počasi ugasnili in jo preselili na boljše.

Gradiva – dnevne in letne priprave, rešitve, recenzije učbenikov ter vsa ostala dodatna gradiva – smo razdelili med vam že poznane spletne strani:

Tako imate učitelji vsa potrebna dodatna orodja in gradiva, s katerimi poučujete, zbrana na enem portalu.

Vsa dodatna gradiva za poučevanje najdete na zgoraj omenjenih spletnih portalih pod zavihkom Dodatna gradiva, razen na portalu Lilibi.si, kjer se ta zavihek imenuje Gradivo za učitelje.

Nazaj