Potrditve učbenikov

Potrditve učbenikov Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje:


Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 207. seji, ki je potekala 4. junija 2020, potrdil učbenike po novih učnih načrtih:

OSNOVNA ŠOLA:

SREDNJA ŠOLA:


Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 206. seji, ki je potekala 24. aprila 2020, potrdil učbenike po novih učnih načrtih:

OSNOVNA ŠOLA:

SREDNJA ŠOLA:

 • NETZWERK NEU A1, učbenik za nemščino v 1. in 2. letniku gimnazijskega in strokovnega izobraževanje

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 201. seji, ki je potekala od 19. do 29. avgusta 2019, potrdil učbenike po novih učnih načrtih:

OSNOVNA ŠOLA:

SREDNJA ŠOLA:

 • ENTRE NOUS 3, učbenik za francoščino v 3. in 4. letniku gimnazijskega in strokovnega izobraževanje

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 200. seji, 20. junija 2019, potrdil učbenike po novih učnih načrtih:

OSNOVNA ŠOLA:

 • ČLOVEŠKO TELO, učbenik za biologijo v 8. razredu osnovne šole, osnovnošolsko izobraževanje
 • THINK 1, učbenik za angleščino v 6. razredu osnovne šole, osnovnošolsko izobraževanje

SREDNJA ŠOLA:

 • AL DENTE 1, učbenik za italijanščino v 1. in 2. letniku gimnazij in srednjih tehniških oz. strokovnih šol
 • AL DENTE 2, učbenik za italijanščino v 2. in 3. letniku gimnazij in srednjih tehniških oz. strokovnih šol
 • BITACORA 1, Nueva edicion, učbenik za španščino v 1. in 2. letniku gimnazij in srednjih tehniških oz. strokovnih šol
 • BITACORA 2, Nueva edicion, učbenik za španščino v 2. in 3. letniku gimnazij in srednjih tehniških oz. strokovnih šol
 • BITACORA 3, Nueva edicion, učbenik za španščino v 3. in 4. letniku gimnazij in srednjih tehniških oz. strokovnih šol
 • NA PRAGU BESEDILA 2 - izdaja s plusom, učbenik za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 199. seji, 18. aprila 2019, potrdil učbenike po novih učnih načrtih:

OSNOVNA ŠOLA:

SREDNJA ŠOLA:

 • BARVE JEZIKA 4, učbenik za slovenščino v 4. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 198. seji, 21. marca 2019, potrdil učbenike po novih učnih načrtih:

OSNOVNA ŠOLA:


Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 194. seji, 25. oktobra 2018, potrdil učbenika po novih učnih načrtih:

OSNOVNA ŠOLA:

 • DOTIK NARAVE 6, učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole osnovnošolsko izobraževanje
 • DOTIK NARAVE 7, učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole osnovnošolsko izobraževanje

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 192. seji, 24. maja 2018, potrdil učbenika po novih učnih načrtih:

OSNOVNA ŠOLA:


Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 191. seji, 26. aprila 2018, potrdil učbenike po novih učnih načrtih:

OSNOVNA ŠOLA:

SREDNJA ŠOLA:

 • BARVE JEZIKA 3, učbenik za slovenščino - jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 190. seji, 22. marca 2018, potrdil učbenike po novih učnih načrtih:

OSNOVNA ŠOLA:


Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 187. seji, 21. decembra 2017, potrdil učbenik po novih učnih načrtih:

OSNOVNA ŠOLA:

 • PRAVA TEHNIKA 7, učbenik za tehniko in tehnologijo v 7. razredu osnovne šole

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 186. seji, 19. oktobra 2017, potrdil učbenika po novih učnih načrtih:

OSNOVNA ŠOLA:


Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 184. seji, 1. junija 2017, potrdil učbenike po novih učnih načrtih:

OSNOVNA ŠOLA:

  • SUPER MINDS 1, učbenik za angleščino v 4. razredu osnovne šole
  • SUPER MINDS 2, učbenik za angleščino v 5. razredu osnovne šole

SREDNJA ŠOLA:

  • ENTRE NOUS 1, učbenik za francoščino kot drugi tuj jezik v 1., 2., in 3. letniku gimnazije
  • ENTRE NOUS 2, učbenik za francoščino kot drugi tuj jezik v 3., in 4. letniku gimnazije

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 183. seji, 20. aprila 2017, potrdil učbenike po novih učnih načrtih:

OSNOVNA ŠOLA:

  • LILI IN BINE 1, učbenik za glasbeno umetnost v 1. razredu osnovne šole
  • LILI IN BINE 1, d-učbenik za glasbeno umetnost v 1. razredu osnovne šole
  • LILI IN BINE 2, učbenik za glasbeno umetnost v 1. razredu osnovne šole
  • LILI IN BINE 2, d-učbenik za glasbeno umetnost v 1. razredu osnovne šole
  • LILI IN BINE 3, učbenik za glasbeno umetnost v 1. razredu osnovne šole
  • LILI IN BINE 3, d-učbenik za glasbeno umetnost v 1. razredu osnovne šole
  • MESSAGES 1, New edition, učbenik za angleščino v 6. razredu osnovne šole
  • MESSAGES 2, New edition, učbenik za angleščino v 7. razredu osnovne šole
  • MESSAGES 3, New edition, učbenik za angleščino v 8. razredu osnovne šole
  • MESSAGES 4, New edition, učbenik za angleščino v 9. razredu osnovne šole
  • PRAVA TEHNIKA 7, d-učbenik za tehniko in tehnologijo v 7. razredu osnovne šole
  • SLOVENŠČINA V OBLAKU 7, učbenik za slovenščino - jezik v 7. razredu osnovne šole
  • MAXIMAL 1, učbenik za nemščino v 7. razredu osnovne šole
  • FIZIKA +8, d-učbenik za fiziko v 8. razredu osnovne šole
  • FIZIKA +9, d-učbenik za fiziko v 9. razredu osnovne šole


SREDNJA ŠOLA:

 • BARVE JEZIKA 2, d-učbenik za slovenščino - jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol
 • ENTRE NOUS 1, učbenik za francoščino kot drugi tuji jezik v 1.,2. in 3 letniku gimnazije
 • ENTRE NOUS 2, učbenik za francoščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazije

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 177. seji, 19. maj 2016, potrdil učbenike po novih učnih načrtih:

SREDNJA ŠOLA:

   • ALLES STIMMT! 4, d-učbenik za nemščino kot drugi tuji jezik v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja
   • ENTRE NOUS 1, učbenik za francoščino kot 2. tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazije
   • ENTRE NOUS 2, učbenik za francoščino kot 2. tuji jezik v 2. in 3. letniku gimnazije

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 176. seji, od 14. do 21. aprila 2016, potrdil učbenike po novih učnih načrtih:

OSNOVNA ŠOLA:


SREDNJA ŠOLA:

   • BARVE JEZIKA 1, učbenik za slovenščino – jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na svoji 175. seji, dne 18. februar 2016, potrdil učbenik po novih učnih načrtih:

OSNOVNA ŠOLA:


Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na svoji 173. seji, dne 20. oktober 2015, potrdil učbenike po novih učnih načrtih:

OSNOVNA ŠOLA:


SREDNJA ŠOLA:

   • ALLES STIMMT! 4, učbenik za nemščino kot prvi tuj jezik v 4. letniku srednjega strokovnega izobraževanja

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na svoji 170. seji, dne 21. maja 2015, potrdil učbenike po novih učnih načrtih:

OSNOVNA ŠOLA:


Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na svoji 169. seji, dne 26. marca 2015, potrdil učbenike po novih učnih načrtih:

OSNOVNA ŠOLA:


SREDNJA ŠOLA:

   • ALLES STIMMT! 3, e-učbenik za nemščino kot drugi tuji jezik v 3. letniku gimnazije in v 3. in 4. letniku srednjih strokovnih šol ter kot prvi tuji jezik v 2.1etniku srednjih strokovnih sol (www.irokus.si)
   • ALLES STIMMT! 4, učbenik za nemščino kot drugi tuji jezik v 4. letniku gimnazije

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na svoji 168. seji, dne 19. februarja 2015, potrdil učbenike po novih učnih načrtih

OSNOVNA ŠOLA:

SREDNJA ŠOLA:

   • AULA INTERNACIONAL 2, Nueva Edicion, učbenik za španščino kot drugi oz tretji tuji jezik v 2. in 3. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oz strokovnega izobraževanja
   • AULA INTERNACIONAL 3, Nueva Edicion, učbenik za španščino kot drugi oz tretji tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oz strokovnega izobraževanja
   • BITACORA 2, Nueva Edicion, učbenik za španščino kot drugi oz tretji tuji jezik v 2. in 3. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oz strokovnega izobraževanja

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na svoji 164. seji, dne 19. junija 2014, potrdil učbenike po novih učnih načrtih:

OSNOVNA ŠOLA


SREDNJA ŠOLA

   • BITACORA 1, učbenik za španščino kot 2. oz. 3. tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na svoji 163. seji, dne 27. marca 2014, potrdil učbenike po novih učnih načrtih:

OSNOVNA ŠOLA, e-učbeniki:


SREDNJA ŠOLA, e-učbeniki:


Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na svoji 162. seji, dne 13. februarja 2014, potrdil učbenike po novih učnih načrtih:

OSNOVNA ŠOLA, e-učbeniki:


OSNOVNA ŠOLA, tiskani učbeniki:


SREDNJA ŠOLA, e-učbeniki:


Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na svoji 161. seji, dne 19. decembra 2013, potrdil učbenike po novih učnih načrtih:

OSNOVNA ŠOLA, e-učbeniki:


SREDNJA ŠOLA, e-učbeniki:


SREDNJA ŠOLA, tiskani učbeniki:

   • AULA INTERNACIONAL 1, nueva edition, učbenik za španščino kot drugi oz. tretji tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja
   • GENTE HOY 1, učbenik za španščino kot drugi oz. tretji tuji jezik v 1. ali 2. ali 3. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na svoji 159. seji, dne 31. julija 2013, potrdil učbenike po novih učnih načrtih:

OSNOVNA ŠOLA: