Vsi učenci so lahko uspešni!

RokusIzobraževanja

Združimo znanje in izkušnje. Naredimo skupaj korak naprej!
Vabimo vas, da se odzovete povabilu na prvo izobraževalno temo:

Vsi učenci so lahko uspešni!

Praktično izvajanje učnega procesa in izzivi, ki jih učiteljem prinaša delo z otroki s specifičnimi učnimi težavami.


Jana PetekJana Petek je profesorica defektologije, odlična predavateljica z več kot 10-letnimi izkušnjami pri delu z otroki s specifičnimi učnimi težavami. Zaposlena je na Osnovni šoli Prežihov Voranc v Ljubljani, kjer nudi različne oblike pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, njihovim staršem in učiteljem.

Udeležencem bo predstavila svoje bogate praktične izkušnje in svetovala kako izbrati najboljše metode in oblike poučevanja, podprte s teoretičnimi dognanji.Udeleženci bodo spoznali:

 • zakonsko podlago izobraževanja in usmerjanja otrok s specifičnimi učnimi težavami,
 • področja posebnih potreb učencev,
 • splošne in specifične učne težave,
 • prilagoditve za učence z učnimi težavami pri rednem in dopolnilnem pouku,
 • strukturirano poučevanje in pripravo razumljivih navodil,
 • uporabo opor (materialnih, verbalnih, neverbalnih),
 • delitev kompleksnih problemov na manjše dele,
 • urjenje veščin in utrjevanje znanj,
 • pripravo preverjanja in izvedbo ocenjevanja znanja,
 • izvedbo samoocenjevanja učenca, postavljanje ciljev in spremljanje njegovega napredka,
 • načine učinkovitega sodelovanja s starši pri pouku in učenju,
 • veliko praktičnih primerov, izmenjava izkušenj med udeleženci in individualno svetovanje ob zaključku.

 

 

Ciljna skupina: celoten pedagoški aktiv
Število udeležencev: med 15 in 35
Trajanje: 8 pedagoških ur (0.5 točke). Na vašo željo bomo predavanje izvedli strnjeno ali v dveh delih po 4 pedagoške ure.
Termin in kraj izvedbe: po dogovoru z vami
Kotizacija: 75,00 EUR (DDV je vključen v ceni)
Kotizacija vključuje organizacijo, potrdilo o udeležbi,
blok in pisalo ter okrepčilo v času odmora.
Popust: Glede na število udeležencev vam bomo pripravili cenovno ponudbo in priznali popust.


Informacije in prijave: