seminarji

Mikroseminarji Lili in Bine

Seminar v Kočevju bo potekal na OŠ Ob Rinži Kočevje, vendar na drugem naslovu, ker se je šola preselila na drugo lokacijo: OŠ ob Rinži Kočevje, Cesta v Mestni log 39, Kočevje.

Na predstavitvah, zgoščenih v eno uro, vam bomo razkrili didaktične prednosti serije Lili in Bine in pokazali, kako z njo skrajšate čas priprave na pouk ter prihranite v razredu kar 50 ur na leto. Videli boste tudi, kako lahko uporabite interaktivno gradivo v razredu, ne da bi potrebovali posebno računalniško znanje.

mikroseminar

Če se seminarjev ne boste mogli udeležiti, pa je zanimanje med učitelji na vaši šoli veliko, se lahko dogovorimo za individualno predstavitev na vaši šoli. Prosimo, da se vodja vašega aktiva za prvo triletje v začetku februarja (torej po seminarjih) obrne na naši izobraževalni svetovalki:
• Marinka Velikanje, nbsjolb/wfmjlbokfAsplvt.lmfuu/tj, 031 725 534 (Zahodna Slovenija),
• Slavica Bela, tmbwjdb/cfmbAsplvt.lmfuu/tj, 031 622 751 (Vzhodna Slovenija).

Razpored srečanj
Prijava