E-učni kompleti

iRokus

iRokus – www.irokus.si

Spletni portal, kjer so na voljo Rokusovi učbeniki, berila in samostojni delovni zvezki v elektronski obliki. E-oblika je nadgradnja klasičnega tiskanega gradiva in je prilagojena uporabi na spletu. Na videz je enaka kot tiskana različica, s tem da ponuja uporabna orodja, avdio- in videoposnetke ter druge multimedijske vsebine.

Lilibi

Lili in Bine – www.lilibi.si

Izobraževalni portal Lilibi.si vsebuje Deželo Lilibi s poučnimi interaktivnimi vsebinami, e-učbenike serije Lili in Bine ter vso podporo, ki jo potrebuje učitelj za izpeljavo pouka s serijo Lili in Bine.

Radovednih pet

Radovednih pet – www.radovednih-pet.si

Radovednih pet je medpredmetno povezana učna serija za 4. in 5. razred, v kateri simpatični stripovski junaki spremljajo in spodbujajo učence med učenjem v šoli in doma. Odlikuje jo premišljena medpredmetna usklajenost; to pomeni, da je gradivo za vsak predmet usklajeno z gradivom za vse preostale predmete. To učencem omogoča lažje povezovanje in nadgrajevanje vsebinskega znanja z različnih področij, posledica tega pa je lažje učenje.

iRokus+

iRokus+ – www.irokusplus.si

Interaktivne učbenike sestavljajo pregledno oblikovane interaktivne strani, ki so obogatene z vrhunskimi izobraževalnimi filmi v slovenskem jeziku, nazornimi animacijami, interaktivnimi nalogami, drugimi multimedijskimi dodatki in orodjarno s praktičnimi orodji. Vse to prispeva k novi učni dinamiki in ustvarja spodbudno okolje za raziskovalno učenje po meri 21. stoletja.


Za dodatne informacije nam pišite ali nas pokličite od ponedeljka do petka od 7.30 do 15.30 na brezplačno telefonsko številko 080 19 22.