Znam več z Lili in Binetom

Šolsko tekmovanje Znam več z Lili in Binetom 2016/17

tekmovanje LiB


16. maja 2017 bomo izvedli že peto šolsko tekmovanje Znam več z Lili in Binetom. Brez vaše pomoči nam ne bo uspelo. Vabimo vas, da postanete mentor tekmovanja na vaši šoli.

Medpredmetno tekmovanje za razrede 1–3

Učenci prvega, drugega in tretjega razreda se na medpredmetno tekmovanje pripravljajo z reševanjem nalog v vadnicah Znam več z Lili in Binetom. Naloge so zahtevnejše in z njimi lahko nadgradijo in utrdijo svoje znanje. Za posamezen razred je na voljo več kot sto premišljeno izbranih in medpredmetno povezanih nalog, ki pokrivajo področje matematike, slovenščine in spoznavanja okolja. Tipi nalog na tekmovanju so podobni kot v vadnicah. Izdaje vsebujejo tudi rešitve.

Matematično tekmovanje za razrede 1–3

Učenci se na matematično tekmovanje pripravijo z reševanjem nalog v vadnicah Računam z Lili in Binetom 1-3. S pomočjo dodatnih matematičnih vaj utrdijo in poglobijo znanje iz matematike. Naloge so sestavljene tako, da učenci spoznavajo različne strategije reševanja in samoevalvacije. Poglavja v vadnicah sledijo vrstnemu redu obravnave snovi v kompletih Lili in Bine 1-3. Tipi nalog na tekmovanju so podobni kot v vadnicah.

Darilo za udeležence

darila za tekmovalceVsi udeleženci prejmejo priznanje za sodelovanje in zapestnico, najboljši v vsakem razredu pa tudi lično majico z ilustracijo prikupnih čebeljih junakov.

Prijavnica za mentorje

Vabimo vas, da postanete mentor tekmovanja na vaši šoli.

>> Prijavnica za mentorje

Prosimo, da vnesete število tekmovalcev na osnovi poslanih kuponov do 31. 12. 2016.

Pravilnik o tekmovanju 2016/17

Vadnice za pripravo na medpredmetno tekmovanje:

Vadnica za pripravo na matematično tekmovanje:

Obrazec za vnos podatkov o številu tekmovalcev:

Za dodatne informacije pokličite 01 51 34 686 (ga. Helena Kunavar) ali pišite na naslov: ifmfob/lvobwbsAsplvt.lmfuu/tj.

Fotogalerija