Postanite mentor 7. šolskega tekmovanja Znam več z Lili in Binetom v šolskem letu 2018/19

31.05.2018

Spoštovani!

Postanite mentor 7. šolskega tekmovanja Znam več z Lili in Binetom, ki bo v šolskem letu 2018/19 potekalo 15. maja (medpredmetno) in 16. maja 2019 (matematično tekmovanje). Pridobili boste zanimivo izkušnjo in prejeli potrdilo o mentorstvu, v zahvalo za opravljeno mentorsko delo pa tudi priročnik iz zbirke Učiteljeva orodja. Prijavni obrazec najdete na naslovu www.devetletka.net/tekmovanje2019.

V okviru tekmovanja Znam več z Lili in Binetom lahko učenci izbirajo med medpredmetnim (višja zahtevnost) in matematičnim tekmovanjem.

Medpredmetno tekmovanje – 15. maj 2019
Učenci se na medpredmetno tekmovanje pripravljajo z reševanjem nalog v vadnicah Znam več, Lili in Bine 1–3. Naloge so zahtevnejše in z njimi lahko nadgradijo in utrdijo svoje znanje. Za posamezen razred je na voljo več kot sto premišljeno izbranih in medpredmetno povezanih nalog, ki zajemajo področja matematike, slovenščine in spoznavanja okolja.

Matematično tekmovanje – 16. maj 2019
Učenci se na matematično tekmovanje pripravijo z reševanjem nalog v vadnicah Računam z Lili in Binetom 1–3. S pomočjo dodatnih matematičnih vaj utrdijo in poglobijo znanje iz matematike. Naloge so sestavljene tako, da učenci spoznavajo različne strategije reševanja in samoevalvacije.

Pravilnik o tekmovanju
Pravilnik o tekmovanju Znam več z Lili in Binetom za šolsko leto 2018/19 vsebuje vse informacije, potrebne za prijavo, pripravo tekmovalcev in izvedbo šolskega tekmovanja. Preberete si ga lahko TUKAJ.

Posebna ugodnost
Za vse udeležence tekmovanja velja nižja cena vadnic – tako za medpredmetno kot za matematično tekmovanje (pri nakupu v Založbi Rokus Klett). Namesto redne cene 8,90 EUR je cena vadnice samo 6,90 EUR. V ta namen smo za starše tekmovalcev že pripravili naročilnice, ki jih bomo na šolo poslali konec avgusta. Če želite naročilnice za starše prejeti že sedaj, nam z odgovorom na to sporočilo javite želeno število.

Darilo za udeležence
Vsi udeleženci prejmejo priznanje za sodelovanje in napihljivo žogo, najboljši v vsakem razredu (v vsakem oddelku posameznega razreda 1–3) pa tudi lično majico z ilustracijo prikupnih čebeljih junakov.

Postanite mentor
Brez vaše pomoči nam ne bo uspelo. Vabimo vas, da se prijavite na naslovu www.devetletka.net/tekmovanje2019 . Ob koncu tekmovanja boste vsi mentorji prejeli potrdilo in priročnik za učitelja iz zbirke Učiteljeva orodja.

Iz prve roke
Tipi nalog v vadnicah Znam več – Lili in Bine 1–3 spodbujajo kognitivne aktivnosti ter razvijajo učenčevo vizualno, prostorsko, numerično, alfabetsko mišljenje, ki vpliva tudi na boljšo koncentracijo in pozornost pri pouku. Učenci posledično lažje rešujejo probleme in podobne (tudi težje) naloge.
Naloge v vadnicah Računam z Lili in Binetom 1–3 razvijajo numerično razmišljanje, ki vpliva na razvoj logičnega mišljenja. Vadnica je zasnovana predvsem na nalogah, ki se smiselno in tematsko navezujejo na snov, obravnavano pri urah matematike. Tipi nalog se razlikujejo od tistih, ki jih najdemo v delovnih zvezkih za matematiko, in so na višjih taksonomskih ravneh.

Dr. Polonca Pangrčič, strokovnjakinja za delo z
nadarjenimi učenci in učiteljica razrednega pouka

na Osnovni šoli Cerkvenjak - Vitomarci


Veselimo se sodelovanja z vami na 7. šolskem tekmovanju Znam več z Lili in Binetom!

Želimo vam uspešen zaključek šolskega leta.

Nazaj