Splošni pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe spletnih portalov www.devetletka.net in www.srednja.net

Ti splošni pogoji uporabe se nanašajo na vse uporabnike in vse oblike uporabe spletnih strani www.devetletka.net in www.srednja.net, ki sta blagovna znamka podjetja Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ponudnik storitve oz. spletnih strani www.devetletka.net in www.srednja.net).
Splošni pogoji se redno dopolnjujejo in so v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni različici v celotnem besedilu dostopni vsakomur na spletni strani. Če se s temi splošnimi pogoji ali z delom teh splošnih pogojev ne strinjate, vas pozivamo, da nemudoma nehate dostopati na spletno stran.

Pravila za uporabo vsebin
Vse vsebine, objavljene na spletnih straneh www.devetletka.net in www.srednja.net, so last ponudnika in/ali njegovih partnerjev ali pogodbenih sodelavcev oz. so označene z ustreznim virom ali avtorjem. Vsa avtorska dela so zaščitena že z nastankom in jih ni treba posebej označevati. Med vključena avtorska dela sodijo med drugim tudi izvorna koda, urejena struktura sistema ter vse pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo. Skladno z določbami prava intelektualne lastnine k avtorsko zaščitenemu gradivu ni treba dodajati oznake (npr. avtorsko zaščiteno, copyright, (c) ipd.), temveč je to zaščiteno že s samim nastankom ter nepooblaščenim osebam že kot tako prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter druge oblike uporabe avtorskega dela.

Ponudnik si pridržuje pravico, da bo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepal proti kršiteljem skladno z zakonodajo. Kopiranje, distribucija ali spreminjanje katerih koli informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani podjetja Založba Rokus Klett, d. o. o., ni dovoljeno. Za dovoljenje za uporabo zaščitenega gradiva pišite na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana.

Zunanje povezave
Spletni strani www.devetletka.net in www.srednja.net lahko vsebujeta povezave na različne zunanje strani, kot so na primer druga medmrežna spletišča, posamezne strani ali drugi viri. Za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav ne odgovarjamo.

Zasebnost in varstvo podatkov
Ponudnik zagotavlja varovanje osebnih podatkov v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/2007 – UBP1). Z uporabo tega spletnega mesta ponudniku dovoljujete, da shranjuje in uporablja vaše osebne podatke za zagotavljanje podpore uporabnikom spletnega portala, obveščanje o izobraževalnih dogodkih in novostih, trženje svojih izdaj in storitev ter za sodelovanje v projektih. Dovoljujete tudi uporabo svojih podatkov za namene raziskav, ki jih občasno izvaja Založba Rokus Klett, in posredovanje podatkov v primerih, ko raziskave za založbo izvajajo pogodbeni obdelovalci, v skladu z 11. členom zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Aplikacije ponudnika lahko zbirajo nekatere podatke o vašem obisku, kot so uporabniško ime, datum in ura, ko dostopate do vsebin, ter vrsta/tip naprave, s katere dostopate do vsebin. Podatke bo ponudnik uporabljal ali razkril le za namene, zaradi katerih jih je zbiral z vašim privoljenjem oziroma na zahtevo uradnih organov Republike Slovenije. S sprejemom teh splošnih pogojev in uporabo storitve uporabniki soglašajo, da ponudnik ne more jamčiti za varnost ali zasebnost informacij, ki se prenašajo po internetu ali elektronski pošti, ter da ponudnika ne bodo šteli za kakor koli odgovornega, če bi tretje osebe nepooblaščeno uporabljale katero koli tovrstno informacijo. S sprejemom splošnih pogojev se uporabniki strinjajo, da ponudnik ni odgovoren za ravnanje tretjih oseb z informacijami, ki jim jih pošiljajo sami. Uporabniki, ki ne soglašajo s takšno stopnjo zagotavljanja varnosti ali zasebnosti informacij, storitev ponudnika ne morejo uporabljati.

Z uporabo tega spletnega mesta soglašate s temi splošnimi pogoji; vaše soglasje velja za neomejeno časovno obdobje oz. do preklica, ki ga lahko kadar koli pisno ali na drug način sporočite v založbo (info@rokus-klett.si, 080 19 22). Svoje podatke lahko tudi vedno pregledate in popravite.

Piškotki
Med brskanjem po spletnih straneh www.devetletka.net in www.srednja.net se skupaj z vsebino datotek na računalnike uporabnikov in registriranih uporabnikov prenašajo tudi kratke tekstovne datoteke – piškotki (cookies). Piškotki vsebujejo podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje nekaterih aplikacij na spletni strani, hkrati pa uporabnikom omogočajo nekatere prednosti pri uporabi storitev. Uporabnik ali registrirani uporabnik lahko z nastavitvami svojega spletnega brskalnika določi, ali bo dopustil uporabo piškotkov na posamezni spletni strani ali ne. Več podatkov o piškotkih in njihovi uporabi je na voljo v dokumentaciji ter navodilih za uporabo vašega brskalnika.

Odgovornost
Ponudnik uporabnikom ali registriranim uporabnikom ne jamči, da bo uporaba storitev spletnih strani www.devetletka.net in www.srednja.net popolnoma varna, neprekinjena, vedno na voljo, niti da bo upravičila njihova pričakovanja do spletnega portala. Ponudnik prav tako ni odgovoren za telefonske in mrežne povezave ter storitve, vključno s pokritjem območja ali prekinitvijo zveze. Ponudnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo, vključno s škodo zaradi izgubljenih podatkov, izgube programov, stroškov povezav, stroškov preskrbe nadomestnih storitev ali prekinitev storitev, ki izhajajo iz uporabe spletne strani www.devetletka.net in www.srednja.net, četudi je ponudnik seznanjen z možnostjo tovrstne škode.

Spremembe splošnih pogojev
Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnih koli sprememb, delnih ali v celoti, katerega koli dela splošnih pogojev, brez posebne najave in brez omejitev. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu. Ponudnik se obvezuje, da bodo veljavni pogoji vedno zlahka dostopni na spletnih naslovih www.devetletka.net in www.srednja.net. Ponudnik lahko kadar koli neomejeno spremeni, ukine ali prekine kateri koli del storitve, pa tudi dostopnost do katere koli lastnosti storitve, aplikacije, baze podatkov ali posameznih vsebin. Prav tako lahko ponudnik vzpostavi dodatne omejitve na določene lastnosti in dele storitve ali omeji posameznemu uporabniku ali registriranemu uporabniku dostop do delov ali do celotne storitve brez predhodnega obvestila.

Reševanje sporov
Za vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na storitve spletnih strani www.devetletka.net in www.srednja.net, se najprej obrnite na e-poštni naslov  podjetja Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana.

Pristojnost za izvensodno reševanje sporov
Družba Založba Rokus Klett, podjetje za založništvo učbenikov in revij, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Založba Rokus Klett, d. o. o.) v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) potrošnike obvešča, da ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z ZIsRPS. Založba Rokus Klett, d. o. o., na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr.

Pristojnost za reševanje sporov
Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta teh splošnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke pogodbe, ne glede na svojo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve je pristojno sodišče po prebivališču stranke.